Anna Lindstedt Östergårds
 • Östergårds, familjeföretaget med glimten i ögat

  Östergårds ägs och drivs av Anna Lindstedt:

  ”Min vision är att genom kärlek till maten och service från hjärtat skapa förutsättningar för personliga möten som berör – kort och gott härliga GÄSTUPPLEVELSER”

  Östergårds historia har anor långt tillbaka i tiden. Namnet Östergårds
  är inspirerat av gårdens ursprungliga namn, Rinkeby Östergård.
  Rinkeby betyder “Rik mans by” och var en av de förnämsta bondgårdarna i
  Danderyd. Östergårds har alltid, då som nu, varit placerat vid ett trafi kerat
  vägskäl och den gamla postvägen passerade förbi här. Platsen var bebyggd
  redan på järnåldern och i skrifter från 1300-talet går det att läsa om
  Östergårds strategiska placering: “Eneby ägor möter Rinkeby som
  möter Ekeby”.

  Miljömärkt

  ÖSTERGÅRDS MILJÖPOLICY
  Alla mänskliga aktiviteter påverkar vår miljö och vi på Östergårds styr på ett medvetet sätt mot ett bra miljöval, förbättrar resurshushållningen och utvecklar långsiktiga hållbara lösningar. Kretsloppstanken ska vara utgångspunkten för detta arbete. På Östergårds integrerar vi miljöfrågorna i den dagliga verksamheten och strävar efter ett mer ekologiskt och miljövänligt hållbart samhälle.

  Leverantörer/Partner
  Genom vårt miljöarbete påverkar vi aktivt såväl leverantörer och partner att miljöanpassa sina verksamheter och produkter såsom avfall, energi, förpackningar, vatten och transporter.

  « Tillbaka till startsidan