Konferens

Att förlägga affärsmötet, medarbetarträffen eller kick-offen till en inspirerande plats ger alltid ett bättre resultat.
Östergårds erbjuder en skön miljö med äkta 1700-tal blandat med modern design och teknik.

Östergårds är medlemmar i Svenska Möten
Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet.

Att Östergårds är utvald av Svenska Möten innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt Svenska Mötens klassificeringssystem.

Östergårds äger Svenska Möten tillsammans med ca 130 andra utvalda mötesanläggningar runt om i Sverige.
Liksom alla övriga anläggningar är vi Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk. Läs mer på www.svenskamoten.se 

Detta sigill finns bara på anläggningar utvalda av Svenska Möten.

Back to Top